ITA17 Neapolitan Infantry, At Ease
Neapolitan Infantry, At Ease